Thamshavnbanens Venner

...med en bred interesse for et smalt spor!

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home

Årsmøteprotokoll fra 25/3-2017

Skriv ut

Protokoll fra årsmøtet i Thamshavnbanens Venner

Lørdag 25.mars 2017 på pensjonisthuset.

 

19 medlemmer møtte opp.

Sak 1: Leder Inge Helgeton ønsket velkommen. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Arve Slørdahl ble valgt til ordstyrer og Aud Inger Kalseth ble valgt til sekretær.

Sak 2: Årsberetning.

Det ble stilt spørsmål om avtalen med OI/Mist og avtalen om sentralen.

Leder orienterte tilfredsstillende.

Medlemstallet varierer mye og styret må gå gjennom og gi en forklaring i protokollen.

Videre ble det stilt spørsmål om bilene, status og planer. Nestleder ga tilfredsstillende svar.  Det ble opplyst at det finnes en kran til ene lastebilen. Den må hentes, repareres og monteres.

Det ble oppfordret til å gi Grasrotandelen til Thamshavnbanens venner.

Restaurantvogna og statusen på den ble etterspurt. Leder svarte.

Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent.

Sak 3: Regnskap for 2016.

Det ble stilt noen spørsmål som kasserer svarte tilfredsstillende på.

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

Sak 4: Kontingent for 2018.

Styret foreslår at kontingenten forblir uendret på kr. 250,-

Vedtak: Styrets forslag entemmig godkjent.

Sak 5: Innkomne forslag.

Styret fikk på forrige årsmøte i oppdrag å gå gjennom vedtektene for å gjøre dem mer tilpasset dagens situasjon. Det har styret gjort og la fram et forslag om nye vedtekter til årsmøtet.

Harald Sverre Nilssen og Baard Belsaas leverte skriftlig forslag om tre forandringer.

§ 2 Medlemskap.

Forslag: Medlemskontingenten forfaller til betaling 1.februar.

Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingenten, kan bli strøket av medlemskartoteket.

§3 Årsmøte.

Siste avsnitt: Adgang og stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer over 16 år som har betalt kontingent inneværende år.

Vedtak. Årsmøtet godkjenner enstemmig de nye vedtektene med ovenforstående  forandringer.

Sak 6. Valg.

Innstilling fra styret:

Leder:                  Inge Helgeton                ikke på valg

Nestleder:            Finn Hegle                     gjenvelges for 2 år

Sekretær:             Aud Inger Kalseth                  gjenvelges for 2 år

Kasserer:             Gerd Melvold                ikke på valg

Styremedlem:       Harald Sverre Nilssen   ikke på valg

Styremedlem:       Jann Eirik Evensen       gjenvelges for 2 år

Styremedlem:       Odd Arne Moe              velges for 1 år

 

Revisor:               Ivar Gjervan                  gjenvelges for 1 år

 

Valgkomitè:                  Arve Slørdahl               velges for 2 år

                            Gunnar Lysholm           velges for 1 år

                            Sidsel Rian                    velges for 2 år

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

 

 

Bli medlem!

Medlemsskap i Thamshavnbanens Venner koster kr 250,- pr år. Du vil motta medlemsbladet Metersporet med ca. 4 utgivelser i året.
E-postadresse:
Navn
Adresse & telefonnr:
For å forhindre spam så har vi et sikkerhetsspørsmål: Hvor mange øyne har en normal person?

FACEBOOK